FREDERIC CHOPIN

                                     FREDERIC CHOPIN

                                             (1810-1845)
 
 

      Polonès, gran concertista, també molt
        viatger, va centrar la seva vida a París.
       Allà és estimat per un públic culte i no
        gaire nombrós. Gairebé tota la seva obra
       és pianística, molt brillant, de contingut
       melanconiós i intimista i de gran perfecció.

       La gran forma no és el seu medi ideal, ni
       tampoc no domina l'art de composar per a
       orquestra, com Berlioz o Liszt. Les seves
       tres sonates per a piano o els seus dos
       concerts per a piano i orquestra no afe-
       geixen gran cosa a l'evolució de les formes
       musicals.
 

                                               Clickegeu per escoltar Nocturne nº 9 de Chopin
 

       És en la petita forma, de gran llibertat
      formal, de senzilla estructura, on acon-
      segueix la seva genialitat. És de ressaltar
      la seva freqüent inspiració en el folklore
      del seu país (poloneses, masurques) i la
      seva aportació a la tècnica painística en
      dues sèries d'Estudis on la tècnica s'uneix
      a una inspiració musical d'intensíssima
      expressió.
 

                     Clickegeu per tornar a la plana principal

                                       Clickegeu per tornar a la plana principal