ÍNDEX DE DÉUS 

L'Olimp 
 

AFRODITA: Ares, Atena, Hefest, Hera, Hermes, Zeus 

ACRISI: Zeus 

ADONIS: Ares 

AGENOR: Zeus 

ALCMENA: Hera, Zeus 

AMFITRIÓ: Hera, Zeus 

AMFITRITE: Posidó 

AMIMONE: Posidó 

ANTEU: Posidó 

ANTÍOP: Zeus 

APOL.LO: Afrodita, Àrtemis, Hermes, Hèstia 

ARCÀDIA: Posidó 

ARES: Afrodita, Atena 

ARIÓ: Demèter 

ARISTEU: Apol.lo 

ÀRTEMIS: Atena, Apol.lo 

ATENA: Hera 

ATLAS: Zeus 

BRIAREU: Hera 

CASSANDRA: Apol.lo 

CICLOPS: Àrtemis 

CIRCE: Hermes 

CIRENE: Apol.lo 

CRONOS: Afrodita, Demèter, Hèstia, Zeus 

DAFNE: Apol.lo 

DEIMOS: Ares, Afrodita 

DELFÍ: Posidó 

DEMÈTER: Posidó, Zeus 

DESPOINA: Posidó 

DIONÍS: Hefest 

ENIO: Ares 

ENOMAN: Ares 

ERICTONI: Atena 

ÈRIDE: Ares, Hera 

EROS: Apol .lo, Hermes 

ESCIL.LA: Posidó 

FOBOS: Afrodita, Ares 

GEA: Atena, Demèter, Posidó, Zeus 

HADES: Ares, Demèter, Posidó, Zeus 

HALIA: Posidó 

HARMONIA: Afrodita 

HÈCATE: Demèter 

HEFEST: Afrodita, Ares, Àrtemis, Atena 

HELENA: Ares, Hera 

HÈLIOS: Afrodita, Ares, Demèter 

HERA: Apol.lo, Ares, Àrtemis, Hefest, Posidó, Zeus 

HERACLES: Hera 

HERMES: Afrodita, Demèter 

HERÒFIL: Afrodita 

HÈSTIA 

HIPODÀMIA: Ares 

JACINT: Apol.lo 

LETO: Apol.lo, Àrtemis 

MAIA: Hermes 

MÀRSIES: Apol.lo 

MEDUSA: Posidó 

MINITRE: Ares 

MINOS: Zeus 

MIRTIL: Ares 

PAL.LAS: Atena 

PAN: Àrtemis 

PARIS: Hera 

PELEU: Hera 

PÈLPOP: Ares 

PENÈLOP: Hermes 

PERSÈFONE: Ares, Demèter, Posidó 

PERSEU: Zeus. 

POLIFEM: Posidó. 

POSIDÓ: Afrodita, Ares, Àrtemis, Atena, Demèter, HèstiaAfrodita    

SARPEDÓ: Zeus    

TÀMIRIS: Apol.lo    

TETIS: Hera, Posidó    

TIRÈSIES: Hera    

TOOSA: Posidó    

ULISSES: Hermes    

URÀ: Afrodita, Posidó, Zeus    

ZEUS: Apol.lo, Ares, Àrtemis, Atena, Demèter, Hefest, Hera, Hèstia, Hermes, Posidó    


Voleu tornar a la pàgina dels déus. Cliquegeu aquí:    
    

 
PÀGINA DÉUS 

     

Voleu tornar a la pàgina principal. Cliquegeu aquí:    
    

 
PÀGINA PRINCIPAL 

     
Si em voleu fer algun comentari sobre la pàgina, envieu-me un:   

E-mail 
 

This page has been visited times.